Pravidla

Poskytování služeb klientům serveru

Prosíme, seznamte se s následujícími pravidly, která platí pro objednávky a pro poskytované služby na serveru www.datauklid.cz :

1. Server www.datauklid.cz uveřejní údaje o firmě v rozsahu známém z obsahu serveru a podle vyznačení na on-line objednávce.

2. Žádná data z těch, která požadujeme sdělit na objednávce, nejsou důvěrného charakteru a jsou běžně zjistitelná jinými cestami. Přesto se zavazujeme, že bez svolení objednavatele nebudeme třetí straně sdělovat údaje nad rámec uveřejnění v obsahu stránek.

3. Objednané služby poskytuje Data úklid, není-li ujednáno samostatně jinak, na dobu jednoho kalendářního roku od data prvního uveřejnění.

4. Fakturace se provádí ve výši podle aktuálně platného ceníku a rozsahu objednaných služeb až po uveřejnění. Splatnost faktury je 14 dní a posledním datem splatnosti se rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednavatele.

5. Pokud není faktura zaplacena včas, údaje o objednavateli budou ze serveru vymazány. Podmínky opětovného zveřejnění určí Data úklid po zjištění důvodů a doby prodlení, maximální lhůta pro opětovné uveřejnění je 35 kalendářních dnů.

6. Podmínky plnění (termín uveřejnění, způsob zpracování, cena) pro služby "firemní informační stránka" a "reklamní článek" se sjednávají samostatně, zejména s přihlédnutím k rozsahu a složitosti zpracování podkladů, případně k nutnosti zajistit související práce.

7. Objednávku služeb je možno učinit písemně, za dostačující se považuje i fax, je-li ručně podepsán objednávajícím zástupcem. K objednání je možné použít i formulář na serveru, který má stejnou platnost jako předchozí forma; oprávněnost objednávky ověří Data úklid přijatelným způsobem.

8. Reklamace na způsob vyřízení objednávky nebo na způsob poskytnuté služby je možné uplatnit libovolnou cestou a bez zbytečného prodlení. Bude-li reklamace uznána za oprávněnou, bude náprava zjednána co nejdříve dohodnutým způsobem.

9. Pokud se ve lhůtě pro uveřejnění změní některý z uveřejněných údajů (telefon, e-mail, adresa), objednavatel tuto změnu oznámí libovolným způsobem. Data úklid provede opravu či doplnění bez zbytečného prodlení a zdarma.

10. Váš souhlas s těmito pravidly projevíte vystavením standardní objednávky, nebo v případě použití on-line formuláře zaškrtnutím pole, kterým potvrzujete tento souhlas.

Ceník

Základní rozsah služeb

Zařazení do adresáře firem 1900 Kč/rok / 1 obor
2300 Kč/rok / 2 obory
2700 Kč/rok / 3 obory
3100 Kč/rok / 4 obory
3500 Kč/rok / 5+ oborů
Informační texty s logem a detailním popisem činnosti od 600 Kč/rok (uveřejnění)
Přímý odkaz na jinde umístěné firemní internetové stránky 300 Kč/rok
Přímý odkaz na jinde umístěný internetový obchod 300 Kč/rok
Odkaz v menu Preference 100 Kč/měs
Banner na začátku oborového adresáře 800 Kč/měs
Banner na konci oborového adresáře 500 Kč/měs
Grafické a web práce (texty, články) individuálně

Objednávka

Jak na to ?

Děkujeme, že máte zájem využít našich služeb. Použijte některý z našich kontaktů, abyste nám dali vědět, co pro Vás můžeme udělat.
Pokud se ještě neznáme, udejte základní identifikační údaje a popište oč máte zájem.
Pokud Vám již nějaké služby poskytujeme a jde Vám pouze o jejich rozšíření nebo o opravu údajů, nemusíte již o sobě podrobně vypisovat všechny údaje, postačí jen název firmy anebo IČ.